Hoved >> Narkotika Vs. Venn >> Symbicort vs. Advair: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for deg

Symbicort vs. Advair: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for deg

Symbicort vs. Advair: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for degNarkotika vs. Venn

Legemiddeloversikt og hovedforskjeller | Behandlede forhold | Effektivitet | Forsikringsdekning og kostnadssammenligning | Bivirkninger | Narkotikahandel | Advarsler | FAQ

Symbicort og Advair er to merkenavn medisiner som brukes til å behandle astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Astma og KOLS er tilstander som påvirker lungene og forårsaker betennelse i luftveiene. Symptomer på astma og KOLS inkluderer pusteproblemer, tungpustethet og hoste.Symbicort og Advair er vedlikeholdsinhalatorer som kombinerer et inhalert kortikosteroid (ICS) med en langtidsvirkende beta-agonist (LABA). Disse inhalatorene brukes daglig for å kontrollere betennelse i lungene og holde luftveiene åpne. De brukes ikke som redningsinhalatorer for akutte symptomer på astma eller KOLS. Til tross for deres likheter har Symbicort og Advair noen forskjeller i aktive ingredienser og anbefalt dosering.Hva er de viktigste forskjellene mellom Symbicort og Advair?

Symbicort og Advair inneholder et kortikosteroid, som har antiinflammatoriske effekter i lungene. Symbicort inneholder kortikosteroid budesonid mens Advair inneholder kortikosteroid flutikason. Symbicort og Advair inneholder også en langtidsvirkende bronkodilatator, som hjelper å holde luftveiene åpne; Symbicort inneholder formoterol mens Advair inneholder salmeterol.

Symbicort brukes som vedlikeholdsbehandling for KOLS, og det kan brukes til å behandle astma hos personer i alderen 6 år og eldre. Advair brukes også som vedlikeholdsbehandling for KOLS, og det kan brukes til å behandle astma hos personer fra 4 år og eldre. Den typiske dosen av Symbicort er to inhalasjoner to ganger daglig, mens den typiske dosen av Advair er en inhalasjon to ganger daglig.Symbicort kommer som en inhalasjons aerosol med en styrke på enten 80 / 4,5 mcg eller 160 / 4,5 mcg budesonid / formoterol. Advair er tilgjengelig som en inhalasjonsaerosol og et inhalasjonspulver, men inhalasjonsaerosolen er kun godkjent for behandling av astma mens inhalasjonspulveret kan behandle både astma og KOLS. Advair HFA er en inhalator med doseringsdose som leverer en inhalasjons aerosol i styrker på 45/21 mcg, 115/21 mcg eller 230/21 mcg flutikason / salmeterol. Advair Diskus leverer et inhalasjonspulver med en styrke på 100/50 mcg, 250/50 mcg eller 500/50 mcg flutikason / salmeterol.

Hovedforskjellene mellom Symbicort og Advair
Symbicort Advair
Narkotikaklasse ICS (inhalert kortikosteroid) og LABA (langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist) ICS (inhalert kortikosteroid) og LABA (langtidsvirkende beta2-adrenerg agonist)
Merke / generisk status Merkevare og generisk versjon tilgjengelig Merkevare og generisk versjon tilgjengelig
Hva er det generiske navnet? Budesonid og formoterolfumaratdihydrat Flutikasonpropionat og salmeterol
Hvilken form (er) kommer stoffet i? Inhalasjons aerosol (inhalator med dosert dose) Inhalasjons aerosol (inhalator med dosert dose)
Inhalasjonspulver (diskus)
Hva er standard dosering? Behandling av astma hos pasienter i alderen 12 år og eldre: 2 inhalasjoner av Symbicort 80 / 4.5 eller 160 / 4.5 to ganger daglig

Behandling av astma hos pasienter i alderen 6 år til under 12 år: 2 inhalasjoner av Symbicort 80 / 4,5 to ganger dagligVedlikeholdsbehandling av KOLS: 2 inhalasjoner av Symbicort 160 / 4,5 to ganger daglig

Advair Diskus
Behandling av astma hos pasienter i alderen 12 år og eldre: 1 innånding av Advair Diskus 100/50, 250/50 eller 500/50 to ganger daglig Behandling av astma hos pasienter i alderen 4 til 11 år: 1 innånding av Advair Diskus 100/50 to ganger daglig Vedlikeholdsbehandling av KOLS: 1 innånding av Advair Diskus 250/50 to ganger daglig

Advair HFA
Behandling av astma hos pasienter i alderen 12 år og eldre: 2 inhalasjoner av Advair HFA 45/21, 115/21 eller 230/21 to ganger daglig

Hvor lang er den typiske behandlingen? Langsiktig Langsiktig
Hvem bruker vanligvis medisinen? Voksne og barn 6 år og eldre Voksne og barn 4 år og eldre

Betingelser behandlet av Symbicort og Advair

Symbicort og Advair er begge godkjent av FDA for å behandle astma og KOLS. Advair Diskus er imidlertid godkjent for behandling av astma og KOL, mens Advair HFA kun er godkjent for behandling av astma. Symbicort og Advair brukes som vedlikeholdsinhalatorer som brukes daglig for å kontrollere og forhindre KOLS og astmasymptomer, som kortpustethet og tungpustethet.

Når de brukes på lang sikt, kan disse medisinene også bidra til å redusere alvorlighetsgraden og hyppigheten av KOLS og astmaanfall , eller forverringer. For øyeblikkelig kontroll av akutte symptomer på KOLS eller astma, vil en helsepersonell foreskrive en redningsinhalator som albuterol, som også er kjent under merkenavn som Ventolin og ProAir.Tilstand Symbicort Advair
Astma Ja Ja
KOLS Ja Ja

Er Symbicort eller Advair mer effektivt?

Både Symbicort og Advair er effektive inhalatorer når de tas konsekvent. De inneholder begge lignende aktive ingredienser som hjelper til med å redusere betennelse i lungene og åpne luftveiene. Snakk med helsepersonell for å finne den beste inhalatoren som fungerer for deg.

I følge en metaanalyse , en inhalator med både inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende bronkodilatator er mer effektiv for å redusere KOL-forverring enn en inhalator som bare inneholder en langtidsvirkende bronkodilatator. Ingen head-to-head studier som direkte sammenlignet de aktive ingrediensene i Symbicort og Advair ble gjennomgått i analysen. Studien fant imidlertid at generelt vedlikeholdsinhalatorer for kombinasjoner er like effektive.En randomisert, dobbeltblind klinisk studie fant at de aktive ingrediensene i Symbicort og Advair gir lignende forbedringer i lungefunksjon, astmakontrolldager og astmarelatert livskvalitet. Begge medisinene reduserte også risikoen for sykehusinnleggelser eller akuttmottaksbesøk forårsaket av forverring av astmasymptomer. Studien ble utført over 2866 personer i alderen 16 år og eldre.

Deknings- og kostnadssammenligning av Symbicort vs. Advair

Symbicort dekkes vanligvis av de fleste Medicare- og forsikringsplaner. Det er også tilgjengelig som en generisk medisinering, som kan være billigere enn merkenavnet. Gjennomsnittlig utsalgspris for Symbicort er rundt $ 550. Du kan kanskje kjøpe Symbicort for omtrent $ 250 med et spareprogram eller rabattkort, som SingleCare-kortet.Advair er også vanligvis dekket av Medicare og forsikringsplaner. I likhet med Symbicort, kommer Advair i en generisk form. Sammenlignet med Symbicort kan den gjennomsnittlige utsalgsprisen på Advair HFA være høyere til omtrent $ 584. Gjennomsnittsprisen på Advair Diskus er rundt $ 494. Du kan spare kostnadene for Advair HFA eller Advair Diskus med et SingleCare-kupongkort på deltakende apotek.

Symbicort Advair
Vanligvis dekket av forsikring? Ja Ja
Vanligvis dekket av Medicare del D? Ja Ja
Mengde 1 inhalator 1 inhalator
Typisk Medicare copay $ 19 - $ 399 $ 2- $ 425
SingleCare-kostnad $ 248 + $ 288 +

Vanlige bivirkninger av Symbicort vs. Advair

Både Symbicort og Advair har lignende bivirkninger. Begge medisinene kan forårsake bivirkninger som hodepine, nasofaryngitt, infeksjoner i øvre luftveier, bronkitt og tett nese. Andre bivirkninger kan omfatte kvalme, oppkast, heshet og ryggsmerter.Steroidkomponenten i Symbicort og Advair kan øke risikoen for trøske eller soppinfeksjoner i munnen. Av denne grunn er det viktig å skylle munnen med vann etter hver bruk av inhalatoren. En enhet kalt avstandsstykke kan også festes til inhalatorer med dosert dose for å redusere risikoen for trøske.

Mulige alvorlige bivirkninger av ICS / LABA medisiner inkluderer paradoksal bronkospasme og anafylaksi. Årsaken til paradoksal bronkospasme er ikke klart forstått. Imidlertid kan det oppstå som en plutselig tungpustethet, kortpustethet og hoste etter bruk av inhalasjonsmedisin. Anafylaksi kan oppstå på grunn av allergi mot noen av ingrediensene i Symbicort eller Advair. Søk øyeblikkelig legehjelp hvis du opplever alvorlig utslett, hevelse eller problemer med å puste etter bruk av en kombinasjonsinhalator.

Symbicort Advair
Bivirkning Aktuelt? Frekvens Aktuelt? Frekvens
Hodepine Ja 7% Ja 12%
Nasofaryngitt Ja elleve% Ja *
Øvre luftveisinfeksjon Ja 8% Ja 27%
Bronkitt Ja 5% Ja to%
Nesetetthet Ja 3% Ja *
Munntrost Ja 1% Ja 1%
Kvalme Ja * Ja 4%
Oppkast Ja 1% Ja 4%
Heshet Ja * Ja 5%
Ryggsmerte Ja 3% Ja *

* ikke rapportert
Frekvensen er ikke basert på data fra en head-to-head-prøve. Dette er kanskje ikke en fullstendig liste over bivirkninger som kan oppstå. Kontakt legen din eller helsepersonell for å lære mer.
Kilde: DailyMed ( Symbicort ), DailyMed ( Advair )

Legemiddelinteraksjoner mellom Symbicort vs. Advair

Forsiktighet tilrådes når du bruker Symbicort eller Advair sammen med medisiner som er CYP3A4-hemmere, slik som ritonavir, ketokonazol og klaritromycin. Hvis du tar en CYP3A4-hemmer sammen med Symbicort eller Advair, kan det føre til økt blodnivå av kortikosteroidkomponenten, noe som kan føre til bivirkninger.

Bruk av monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) eller trisykliske antidepressiva med Symbicort eller Advair kan øke kardiovaskulære effekter av beta-agonistkomponenten i begge medisinene. På den annen side kan betablokkere redusere effekten av beta-agonisten i lungene. Diuretika kan forårsake elektrokardiografiske endringer eller lave kaliumnivåer (hypokalemi) når de brukes sammen med Symbicort eller Advair.

Legemiddel Narkotikaklasse Symbicort Advair
Ritonavir
Atazanavir
Ketokonazol
Klaritromycin
Indinavir
Itrakonazol
Nefazodone
Nelfinavir
Saquinavir
CYP3A4-hemmere Ja Ja
Selegiline
Rasagiline
Fenelzin
Isokarboksazid
Monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) Ja Ja
Amitriptylin
Nortriptylin
Trisykliske antidepressiva Ja Ja
Metoprolol
Atenolol
Bisoprolol
Nebivolol
Propranolol
Betablokkere Ja Ja
Furosemid
Bumetanid
Torsemide
Chlorthalidone
Diuretika Ja Ja

Rådfør deg med helsepersonell for andre mulige legemiddelinteraksjoner.

Advarsler fra Symbicort og Advair

Fordi de inneholder et kortikosteroid, kan Symbicort og Advair forårsake økt risiko for infeksjoner eller redusert bentetthet. Imidlertid, sammenlignet med systemiske kortikosteroider, har inhalerte kortikosteroider en lavere risiko for disse bivirkningene. Binyresuppresjon kan også forekomme når du bruker høye doser Symbicort eller Advair.

Langvarig bruk av Symbicort eller Advair kan øke risikoen for glaukom eller grå stær. En øyespesialist må kanskje konsulteres hvis øyesymptomer utvikler seg over tid ved bruk av en av disse medisinene.

Bruk av Symbicort eller Advair bør overvåkes hos pasienter med kardiovaskulære problemer, forstyrrelser i sentralnervesystemet, kramper og diabetes. Snakk med helsepersonell for andre mulige advarsler og forholdsregler før du bruker Symbicort eller Advair.

Ofte stilte spørsmål om Symbicort vs. Advair

Hva er Symbicort?

Symbicort er et merkenavn medisin produsert av AstraZeneca. Den inneholder budesonid og formoterol, som hjelper til med å forebygge og kontrollere symptomer på astma og KOL. Symbicort er godkjent for behandling av astma hos pasienter i alderen 6 år og eldre. Den er tilgjengelig som en inhalasjons aerosol som brukes to ganger daglig.

Hva er Advair?

Advair er et merkenavn medisin produsert av GlaxoSmithKline. Den inneholder flutikason og salmeterol. Advair er FDA-godkjent for å forebygge og kontrollere symptomer på KOLS og astma. Det er godkjent for behandling av astma hos pasienter i alderen 4 år og eldre. Advair er tilgjengelig som et inhalasjonspulver (Advair Diskus), som kan behandle astma og KOLS, og en inhalasjons aerosol (Advair HFA), som er godkjent for behandling av astma. Begge formuleringene brukes to ganger daglig.

Er Symbicort og Advair det samme?

Symbicort og Advair brukes til å behandle astma og KOLS. Imidlertid inneholder de forskjellige aktive ingredienser. Symbicort inneholder budesonid og formoterol mens Advair inneholder flutikason og salmeterol. Symbicort kan behandle astma hos pasienter i alderen 6 år og eldre, mens Advair kan behandle astma hos pasienter i alderen 4 år og eldre. Advair er også tilgjengelig som inhalasjonspulver eller aerosol, mens Symbicort bare er tilgjengelig som inhalasjons aerosol.

Er Symbicort eller Advair bedre?

Både Symbicort og Advair er effektive for behandling av KOLS og astmasymptomer. Fordi de er vedlikeholdsmedisiner, bør de brukes daglig for maksimal effektivitet. Den beste vedlikeholdsinhalatoren bør bestemmes ved å vurdere faktorer som potensielle bivirkninger, dosering og kostnad.

Kan jeg bruke Symbicort eller Advair mens jeg er gravid?

Det er ikke tilstrekkelig forskning som tyder på at Symbicort eller Advair er trygt eller skadelig under graviditet. I følge Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) er langtidsvirkende beta-agonister det ikke anbefalt som førstelinjebehandlinger for astma hos gravide pasienter. I stedet kan en korttidsvirkende bronkodilatator anbefales i stedet. Rådfør deg med helsepersonell for medisinsk råd om KOLS og astmabehandlingsalternativer mens du er gravid.

Kan jeg bruke Symbicort eller Advair sammen med alkohol?

Alkohol er ikke kjent for å samhandle med Symbicort eller Advair. Kronisk alkoholforbruk kan forstyrre immunforsvarets evne til å bekjempe infeksjoner, som kan utvikles som et resultat av forverring av astma eller KOLS. Snakk med helsepersonell om det er trygt å drikke alkohol mens du bruker Symbicort eller Advair.

Hvilken inhalator tilsvarer Symbicort?

En generisk versjon av Symbicort er tilgjengelig. Den generiske versjonen, som inneholder budesonid og formoterol, tilsvarer Symbicort. Den generiske versjonen kan også være et billigere alternativ til merkenavnet inhalator. Lignende inhalatorer som Symbicort inkluderer Advair (flutikason / salmeterol), Dulera (mometason / formoterol) og Breo (flutikason / vilanterol). Disse inhalatorene fungerer muligens på samme måte som Symbicort, men de regnes ikke som ekvivalenter med Symbicort.

Hva er den tryggeste inhalatoren for KOLS?

ICS / LABA-kombinasjonsinhalatorer anses å være effektive og trygge for behandling av KOLS. Inhalert kortikosteroider bærer imidlertid økt risiko for lungebetennelse hos personer med avansert KOLS. LAMA / LABA kombinasjonsinhalatorer anses å være effektive og tryggere enn ICS / LABA-kombinasjonsinhalatorer av denne grunn. LAMA / LABA-kombinasjonsinhalatorer inkluderer Anoro (umeclidinium / vilanterol), Stiolto (tiotropium / olodaterol) og Bevespi (glykopyrrolat / formoterol).

hva er det normale tallet for blodsukker