Hoved >> Narkotika Vs. Venn >> Latuda vs. Abilify: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for deg

Latuda vs. Abilify: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for deg

Latuda vs. Abilify: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for degNarkotika vs. Venn

Legemiddeloversikt og hovedforskjeller | Behandlede forhold | Effektivitet | Forsikringsdekning og kostnadssammenligning | Bivirkninger | Narkotikahandel | Advarsler | FAQ

Latuda (lurasidon) og Abilify (aripiprazol) er merkenavn reseptbelagte medisiner som brukes til å behandle schizofreni. Schizofreni er en psykisk lidelse preget av symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner og uorganisert tale eller oppførsel. I tillegg til schizofreni, kan Latuda og Abilify også behandle andre psykiske helsemessige forhold.Både Latuda og Abilify er klassifisert som atypiske antipsykotika, eller andre generasjons antipsykotika. De jobber på lignende måter for å redusere symptomer på schizofreni. Mens den eksakte måten de fungerer på er ukjent, interagerer disse antipsykotiske medisinene med dopamin og serotoninreseptorer i hjernen.Hva er de viktigste forskjellene mellom Latuda og Abilify?

Hovedforskjellen mellom Latuda og Abilify er at de inneholder forskjellige aktive ingredienser. Latuda inneholder lurasidon og Abilify inneholder aripiprazol.

Latuda ble godkjent av FDA i 2010 for å behandle schizofreni og bipolar depresjon. Den er tilgjengelig som en oral tablett i styrker på 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 120 mg. Latuda når maksimale nivåer i kroppen innen en til tre timer. Latuda startes vanligvis med 20 eller 40 mg per dag, avhengig av tilstanden som behandles, og det bør tas med mat for bedre absorpsjon .Abilify ble FDA godkjent i 2002 for å behandle schizofreni og andre psykiske helsetilstander, som bipolar lidelse, autistisk lidelse og Tourettes lidelse. Abilify er tilgjengelig som en oral tablett i styrker på 2 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg og 30 mg. Det kommer også som en muntlig oppløsende tablett, oral oppløsning og injeksjon. Abilify orale tabletter når toppnivåer i kroppen innen tre til fem timer etter administrering, og de kan tas med eller uten mat.

Hovedforskjellene mellom Latuda og Abilify
Latuda Abilify
Narkotikaklasse Antipsykotisk Antipsykotisk
Merke / generisk status Merkevare og generisk versjon tilgjengelig Merkevare og generisk versjon tilgjengelig
Hva er det generiske navnet? Lurasidon Aripiprazol
Hvilken form (er) kommer stoffet i? Oral tablett Oral tablett
Muntlig oppløsende tablett
Muntlig løsning
Pulver til suspensjon for intramuskulær injeksjon
Hva er standard dosering? Schizofreni hos voksne:
40 til 160 mg per dag Schizofreni hos ungdom (13 til 17 år):
40 til 80 mg per dag
Schizofreni hos voksne:
10 til 15 mg per dag Schizofreni hos ungdom (13 til 17 år):
2 til 10 mg per dag
Hvor lang er den typiske behandlingen? Varierer: pasienter bør vurderes med jevne mellomrom Varierer: pasienter bør vurderes med jevne mellomrom
Hvem bruker vanligvis medisinen? Voksne, ungdom og barn 10 år og eldre (avhenger av tilstanden som blir behandlet) Voksne, ungdom og barn 6 år og eldre (avhenger av tilstanden som behandles)

Betingelser behandlet av Latuda og Abilify

Latuda brukes til å behandle schizofreni hos voksne og barn som er 13 år og eldre. Det er også godkjent for å behandle depressive episoder assosiert med bipolar lidelse hos voksne og barn som er 10 år og eldre.

Abilify brukes også til å behandle schizofreni hos voksne og barn som er 13 år og eldre. I motsetning til Latuda er det imidlertid godkjent å behandle blandede eller maniske episoder assosiert med bipolar I-lidelse hos voksne og barn i alderen 10 år og eldre. Abilify kan også behandle Tourettes lidelse, eller Tourettes syndrom og irritabilitet assosiert med autistisk lidelse. Når det gis med ytterligere antidepressiv behandling, kan Abilify behandle alvorlig depressiv lidelse (MDD). Abilify injeksjoner er FDA godkjent for å behandle symptomer på uro fra schizofreni og bipolar mani.Tilstand Latuda Abilify
Schizofreni Ja Ja
Bipolar lidelse Ja Ja
Alvorlig depressiv lidelse Ikke Ja
Autistisk lidelse Ikke Ja
Tourettes lidelse Ikke Ja

Er Latuda eller Abilify mer effektivt?

Latuda og Abilify er begge effektive medisiner for behandling av schizofreni, en alvorlig mentalt syk . Den beste behandlingen vil avhenge av faktorer som tilstanden som behandles, potensielle bivirkninger og kostnader.

En metaanalyse sammenlignet antipsykotika som lurasidon, olanzapin, quetiapin, risperidon og paliperidon. Forskere fant at lurasidon var kan sammenlignes med andre antipsykotika for behandling av schizofreni. Imidlertid ble det funnet at lurasidon hadde mindre vektøkning og lavere risiko for andre bivirkninger sammenlignet med andre atypiske antipsykotika.

En annen metaanalyse fra World Journal of Biological Psychiatry sammenlignet lurasidon med andre antipsykotika for behandling av bipolar depresjon. Over 10 forskjellige kliniske studier med over 6000 pasienter ble evaluert i analysen. Antipsykotika, som lurasidon, quetiapin, aripiprazol, olanzapin og ziprasidon, ble sammenlignet med hensyn til sikkerhet og effektivitet. Studien konkluderte med at lurasidon kan være mer effektivt enn aripiprazol og ziprasidon, og det kan føre til mindre vektøkning og døsighet enn andre antipsykotika.Kontakt en helsepersonell for å få den beste behandlingen for deg.

Deknings- og kostnadssammenligning av Latuda vs. Abilify

FDA har godkjent en generisk versjon av Latuda. Imidlertid kan den generiske versjonen for øyeblikket være tilgjengelig på markedet. Som et merkenavn kan Latuda være dyrt selv med forsikring. Medicare- og forsikringsplaner dekker vanligvis Latuda, selv om kopier kan variere mellom forskjellige planer. Kontantprisen på Latuda er $ 1 783,52. En SingleCare-kupong kan redusere kostnadene til omtrent $ 1200.

Abilify er tilgjengelig som en generisk medisin og merkenavn. De fleste Medicare- og forsikringsplaner dekker Abilify. Sammenlignet med Latuda kan Abilify være et billigere behandlingsalternativ. Imidlertid kan kontantprisen fortsatt være dyr på rundt $ 1 059,99. Et SingleCare-rabattkort for Abilify kan kanskje senke kostnadene til under $ 100.Latuda Abilify
Vanligvis dekket av forsikring? Ja Ja
Vanligvis dekket av Medicare del D? Ja Ja
Mengde 30 tabletter (40 mg) 30 tabletter (5 mg)
Typisk Medicare copay $ 7– $ 46 $ 3– $ 204
SingleCare-kostnad $ 1 236 + $ 65+

Vanlige bivirkninger av Latuda vs. Abilify

De vanligste bivirkningene av Latuda inkluderer døsighet, rastløshet eller trang til å bevege seg rundt (akatisi), kvalme og oppkast. Andre bivirkninger av Latuda kan omfatte muskelstivhet, skjelving og vektøkning.

hvilken medisin tar du mot kvalme

De vanligste bivirkningene av Abilify inkluderer kvalme, oppkast, bedøvelse eller døsighet, svimmelhet, forstoppelse, hodepine, tåkesyn, akatisi og søvnløshet. Andre bivirkninger av Abilify inkluderer muskelstivhet og vektøkning.

Både Latuda og Abilify kan forårsake høyt blodsukker og kolesterolnivå i blodet. Alvorlige bivirkninger av Latuda og Abilify kan omfatte lavt antall hvite blodlegemer, kramper, redusert blodtrykk (ortostatisk hypotensjon) og ukontrollerte kroppsbevegelser (tardiv dyskinesi).Se nedenfor for andre bivirkninger av Latuda og Abilify.

Latuda Abilify
Bivirkning Aktuelt? Frekvens Aktuelt? Frekvens
Døsighet Ja 17% Ja 5%
Akathisia Ja 1. 3% Ja 1. 3%
Kvalme Ja 10% Ja femten%
Oppkast Ja 8% Ja elleve%
Fordøyelsesbesvær Ja 6% Ja 9%
Søvnløshet Ja 5% Ja 18%
Angst Ja 5% Ja 17%
Svimmelhet Ja 5% Ja 3%
Vektøkning Ja 3% Ja 3%
Ryggsmerte Ja 3% Ikke -
Tåkesyn Ja * Ja 3%
Tørr i munnen Ja * Ja 5%
Forstoppelse Ikke - Ja elleve%
Hodepine Ikke - Ja 10%
Muskelsmerte Ikke - Ja to%

* ikke rapportert
Frekvensen er ikke basert på data fra en head-to-head-prøve. Dette er kanskje ikke en fullstendig liste over bivirkninger som kan oppstå. Henvend deg til legen din eller helsepersonell for å lære mer.
Kilde: DailyMed ( Latuda ), DailyMed ( Abilify )

Legemiddelinteraksjoner mellom Latuda og Abilify

Latuda og Abilify metaboliseres primært i leveren av CYP3A4-enzymet. Bruken av dem må kanskje unngås, justeres eller overvåkes når den kombineres med medisiner som fungerer som CYP3A4-hemmere eller CYP3A4-induktorer. Legemidler som fungerer som CYP3A4-hemmere, som ketokonazol og ritonavir, kan forårsake økte nivåer av Latuda eller Abilify og øke risikoen for bivirkninger. Legemidler som fungerer som CYP3A4-induktorer, som rifampin og karbamazepin, kan forårsake reduserte nivåer av Latuda eller Abilify og redusere effekten av antipsykotika. Kombinering av Abilify og CYP2D6-hemmere, som kinidin og fluoksetin, kan føre til økte Abilify-nivåer og bivirkninger.

Bruk av Latuda og Abilify kan være nødvendig å overvåkes eller unngås når du bruker antihypertensiva eller benzodiazepiner. Å ta disse antipsykotiske medisinene med antihypertensiva kan øke risikoen for lavt blodtrykk. Benzodiazepiner kan forverre de beroligende bivirkningene av Latuda eller Abilify.

Legemiddel Narkotikaklasse Latuda Abilify
Ketokonazol
Flukonazol
Klaritromycin
Erytromycin
Ritonavir
Diltiazem
Verapamil
CYP3A4-hemmere Ja Ja
Rifampin
Fenytoin
Karbamazepin
Efavirenz
Etravirin
Johannesurt
CYP3A4-induktorer Ja Ja
Kinidin
Fluoksetin
Paroksetin
CYP2D6-hemmere Ikke Ja
Amlodipin
Lisinopril
Losartan
Antihypertensiva Ja Ja
Alprazolam
Diazepam
Lorazepam
Benzodiazepiner Ja Ja

Rådfør deg med helsepersonell for andre mulige legemiddelinteraksjoner

Advarsler fra Latuda og Abilify

Både Latuda og Abilify har advarsler om svart boks. Det er en økt risiko for død og demensrelatert psykose når antipsykotiske legemidler tas av eldre. Selvmordstanker og atferd er også rapportert hos barn og unge voksne som bruker Latuda og Abilify. Yngre pasienter kan trenge å bli overvåket for forverrede symptomer eller endringer i atferd mens de tar Latuda eller Abilify.

Det er en økt risiko for cerebrovaskulære bivirkninger, som hjerneslag og forbigående iskemiske anfall, hos eldre pasienter med demensrelatert psykose. Å ta Latuda eller Abilify medfører også en risiko for malignt neuroleptisk syndrom (NMS), som kan forårsake symptomer som høy feber, muskelstivhet, forvirring og endringer i hjertefrekvensen. NMS er en alvorlig tilstand som krever øyeblikkelig legehjelp.

Latuda og Abilify kan forårsake metabolske endringer, for eksempel høye blodsukkernivåer, økt kolesterolnivå og vektøkning. Disse medisinene kan også forårsake lavt antall hvite blodlegemer, kramper og lavt blodtrykk.

Rådfør deg med helsepersonell for andre mulige advarsler og forholdsregler før du bruker Latuda eller Abilify.

Ofte stilte spørsmål om Latuda vs. Abilify

Hva er Latuda?

Latuda er en atypisk antipsykotisk medisin som brukes til å behandle schizofreni og depressive episoder assosiert med bipolar lidelse. Den er tilgjengelig som en oral tablett. Latuda tas vanligvis en gang om dagen sammen med et måltid.

Hva er Abilify?

Abilify er en atypisk antipsykotisk medisin som brukes til å behandle schizofreni og blandede eller maniske episoder forbundet med bipolar I lidelse. Abilify er også godkjent for å behandle alvorlig depressiv lidelse, autistisk lidelse og Tourettes lidelse. Den er tilgjengelig som en oral tablett, oralt desintegrerende tablett, oral oppløsning og injeksjon. Abilify tas vanligvis en gang om dagen med eller uten mat.

Er Latuda og Abilify det samme?

Både Latuda og Abilify er atypiske antipsykotika, eller andre generasjons antipsykotika, godkjent for behandling av schizofreni. Imidlertid kommer de i forskjellige doseringsformer og har andre indikasjoner enn schizofreni. Latuda behandler depressive episoder av bipolar I lidelse mens Abilify behandler maniske episoder av bipolar I lidelse. Latuda må også administreres med mat mens Abilify kan administreres med eller uten mat.

Er Latuda eller Abilify bedre?

Latuda og Abilify er begge effektive medisiner mot schizofreni og andre psykiske helsemessige forhold. Latuda kan være like effektivt som Abilify og andre antipsykotiske medisiner, og det kan føre til færre bivirkninger som f.eks vektøkning . Andre faktorer bør vurderes når du velger Latuda eller Abilify, for eksempel kostnad. Kontakt en helsepersonell for å få det beste behandlingsalternativet for deg.

Kan jeg bruke Latuda eller Abilify mens jeg er gravid?

Forskning er begrenset på bruk av Latuda og Abilify mens du er gravid. Disse antipsykotiske medisinene kan forårsake ekstrapyramidale eller abstinenssymptomer hos nyfødte i løpet av tredje trimester. De bør bare tas hvis fordelene oppveier risikoen. Rådfør deg med helsepersonell for medisinsk råd for å avgjøre om du skal bruke Latuda eller Abilify mens du er gravid.

Kan jeg bruke Latuda eller Abilify sammen med alkohol?

Både alkohol og antipsykotiske medisiner har sentralnervesystemet (CNS) -dempende effekter. Inntak av antipsykotika med alkohol kan øke risikoen for visse bivirkninger, som døsighet og svimmelhet. Inntak av alkohol bør være begrenset mens du tar Latuda eller Abilify.

Er Latuda en stemningsstabilisator eller antipsykotisk?

Latuda er ikke en stemningsstabilisator. I stedet er Latuda en antipsykotisk medisin som kan forskrives sammen med en stemningsstabilisator som Lithobid (litium) eller Depakene (valproinsyre) for behandling av bipolar depresjon. Andre eksempler på antipsykotiske medisiner inkluderer Invega (paliperidon), Seroquel (quetiapin), Zyprexa (olanzapin), Geodon (ziprasidon), Rexulti (brexpiprazol) og Vraylar (kariprazin).

Er det en generikk for Latuda?

En generisk versjon av Latuda er godkjent av FDA. Det kan imidlertid hende at den generiske versjonen av Latuda ennå ikke er tilgjengelig på markedet. Produsenter av generiske Latuda inkluderer Accord Healthcare, Piramal Healthcare UK Limited og Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Hva skjer hvis du ikke tar Latuda med mat?

Latuda fungerer kanskje ikke så effektivt når det tas uten mat. Det anbefales å ta Latuda med et måltid på minst 350 kalorier for optimal absorpsjon. Absorpsjonen av Latuda økes dobbelt når stoffet tas sammen med mat.