Hoved >> Narkotika Vs. Venn >> Coumadin vs. heparin: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for deg

Coumadin vs. heparin: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for deg

Coumadin vs. heparin: Forskjeller, likheter og hva som er bedre for degNarkotika vs. Venn

Legemiddeloversikt og hovedforskjeller | Behandlede forhold | Effektivitet | Forsikringsdekning og kostnadssammenligning | Bivirkninger | Narkotikahandel | Advarsler | FAQ

Antikoagulasjonsbehandling spiller en nøkkelrolle i behandlingen av alvorlige tilstander som atrieflimmer, venøs tromboembolisme og mekanisk plassering av hjerteklaffen. De antikoagulerende medisinene Coumadin og heparin hjelper til med å håndtere og forhindre dannelse av blodpropp som kan være dødelig under disse forholdene.K-vitamin er en nøkkelkomponent i veien til blodproppdannelse. Det kreves ved syntese av aktive koagulasjonsfaktorer II, VII, IX og X. Når det er brukt i syntesen av disse blodkoagulasjonsfaktorene, blir vitamin K deaktivert og må reaktiveres av vitamin K-epoksydreduktasekompleks 1 (VKORC1) for å fortsette å delta i koageldannelsesprosessen. Coumadin hemmer en komponent i VKOR-komplekset og bidrar derved til uttømming av vitamin K i kroppen, noe som bremser kroppens evne til å danne blodpropper.Heparin virker ved å binde seg til proteinet antitrombin III som deretter inaktiverer trombin og andre koagulasjonsfaktorer, viktigst av alt faktor Xa. Disse trinnene hemmer omdannelsen av fibrinogen til fibrin, et viktig trinn i blodproppdannelse. Ved å bremse dannelsen av fibrin, reduserer heparin koageldannelsen i kroppen.

Hva er de viktigste forskjellene mellom Coumadin og heparin?

Coumadin er et reseptbelagt legemiddel som ofte blir referert til med dets generiske navn, warfarin, eller noen ganger Jantoven. Det brukes til å forhindre dannelse av blodpropp i tilstander som atrieflimmer, hjerneslag, hjerteinfarkt og venøs tromboembolisme. Den er tilgjengelig som en oral tablett i en rekke doser fra 1 mg til 10 mg per tablett. Mens de er på Coumadin, må pasientene underkastes regelmessige protrombintester (PT) rapportert som en International Normalised Ratio (INR) for å bestemme om pasientens dose er terapeutisk passende. Warfarin brukes vanligvis ikke til pasienter under 4 måneder på grunn av administrasjonsproblemer og potensialet for uoppdagede genetiske faktorer som kan påvirke følsomheten.Heparin er et reseptbelagt legemiddel som oftest brukes i døgnåpent miljø. Det brukes til å forhindre dannelse av blodpropp under forhold som dyp venøs trombose, lungeemboli og atrieflimmer. Det brukes også til å forhindre blodproppdannelse under prosedyrer som involverer hjerte og blodkar. Heparin er tilgjengelig i forskjellige oppløsningsformer for intravenøs injeksjon eller infusjon. Det er en spesifikk formulering av heparin kun beregnet for intravenøs linjespyling for å forhindre koageldannelse i linjen. Dette kalles en heparin lock flush, og denne formuleringen skal ikke brukes til noe annet formål. Heparin kan brukes til pasienter i alle aldre, men nøye overvåking er nødvendig.

Hovedforskjellene mellom Coumadin og Heparin
Coumadin Heparin
Narkotikaklasse Antikoagulant Antikoagulant
Merke / generisk status Merkevare og generisk tilgjengelig Merkevare og generisk tilgjengelig
Hva er det generiske navnet?
Hva er merkenavnet?
Warfarin
Coumadin
Heparin
Hvilken form (er) kommer stoffet i? Nettbrett (flere styrker) Injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning (flere konsentrasjoner tilgjengelig)
Hva er standard dosering? De fleste pasienter starter med 5 mg daglig, men vedlikeholdsdosen er avhengig av hver pasients INR Den gjennomsnittlige voksne pasienten vil motta en lastedose på 5.000 enheter etterfulgt av 20.000 til 30.000 enheter over 24 timer i kontinuerlig infusjon.
Hvor lang er den typiske behandlingen? Minimum 3 måneder, men kan være ubestemt, avhengig av indikasjon Vanligvis noen få dager, opptil en uke
Hvem bruker vanligvis medisinen? Voksne Voksne

Tilstander behandlet av Coumadin og heparin

Coumadin brukes til å forebygge og behandle venøs tromboembolisme og lungeemboli, samt koagulasjonskomplikasjoner assosiert med atrieflimmer og mekaniske ventilutskiftninger. Coumadin brukes også til å forhindre koagulasjonsrelaterte komplikasjoner som kan følge hjerteinfarkt eller hjerteinfarkt.

Heparin brukes også til å forebygge og behandle venøs tromboembolisme og lungeemboli, samt koagulasjonskomplikasjoner assosiert med atrieflimmer. I tillegg brukes heparin for å forhindre koagulering i kardiovaskulære operasjoner, blodtransfusjoner og dialyseprosedyrer.Tilstand Coumadin Heparin
Venøs tromboembolisme Ja Ja
Lungeemboli Ja Ja
Atrieflimmer Ja Ja
Mekaniske utskiftninger av ventiler Ja Ja
Komplikasjoner etter hjerteinfarkt assosiert med koagulering Ja Ikke
Perkutan koronar intervensjon (angioplastikk) Ikke Ja
Blodtransfusjoner Ikke Ja
Dialyse Ikke Ja

Er Coumadin eller heparin mer effektivt?

Coumadin og heparin har forskjeller som gir dem hver en verdifull plass i terapi, ofte hos samme pasient.

Eliminasjonshalveringstiden og tiden til maksimal konsentrasjon er to av de viktigste kliniske faktorene for å bestemme hvordan og når hvert legemiddel skal brukes. Coumadin når maksimale plasmanivåer fra en enkelt dose på omtrent 4 timer, med en eliminasjonshalveringstid på omtrent 40 timer. På grunn av flere faktorer som kan variere for hver pasient, kan det ta dager til uker å oppnå en terapeutisk INR. Heparin når maksimale plasmakonsentrasjoner på 2 til 4 timer, med en eliminasjonshalveringstid på ca. 60-90 minutter.

De retningslinjer for behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli for mange pasienttyper vil anbefale den første bruken av heparin på grunn av dets raske debut. Terapeutisk effektivitet oppnås ved å administrere en lastedose etterfulgt av en vedlikeholdsdose. Dette fortsettes mens behandling med Coumadin startes, og inntil pasientens INR er terapeutisk. Dette kan ta 7-10 dager. Heparin må vanligvis håndteres i en poliklinisk setting, men en pasient kan dra hjem når de er overført til Coumadin.Bare en helsepersonell kan bestemme hvilken terapi, eller kombinasjon av terapi, som passer for hver pasient. Tilbyderne må ta hensyn til mange pasientspesifikke faktorer, som historie med koagulasjonshendelser, alder, tidligere behandling, og historie med tilstander som en heparin-indusert trombocytopeni.

Deknings- og kostnadssammenligning av Coumadin vs. heparin

De fleste Medicare- og kommersielle forsikringsplaner dekker Coumadin og / eller dens generiske versjon warfarin. Den gjennomsnittlige detaljhandelskostnaden for Coumadin kan variere fra $ 80 til $ 120 dollar. Du kan få warfarin for rundt $ 10 med en SingleCare-kupong.

Heparin gis oftest i sykehusmiljøet og er generelt dekket av Medicare del B . For pasienter som ikke er fra Medicare, dekkes det av medisinsk forsikring når det anses som rimelig og nødvendig. Kostnadene til pasienten uten lomme vil avhenge av flere faktorer, inkludert om de har oppfylt egenandelen, og om de har tilleggsdekning. Hvis en pasient finner ut at Heparin ikke dekkes, kan de laste ned en kupong og betale så lavt som $ 45 for resept.Coumadin Heparin
Vanligvis dekket av forsikring? Ja Ja
Vanligvis dekket av Medicare? Ja Ja, del B
Standard dosering 30, 5 mg dose 25 ml, 5000 enheter / ml
Typisk Medicare copay Varierer Varierer
SingleCare-kostnad $ 4- $ 14 $ 45 - $ 65

Vanlige bivirkninger av Coumadin og heparin

Den vanligste bivirkninger av både Coumadin og heparin er blødning eller alvorlig blødning. Noen tegn på blødning kan være vanskelig å gjenkjenne, men noen av de mer åpenbare tegnene inkluderer lett blåmerker, neseblod, blødning i tannkjøttet, brun eller rustfarget urin og blod i øyet. Hvis en pasient er fast bestemt på å få blødning, er uttak av legemidlet nødvendig, enten det er midlertidig eller langvarig.

Heparin-indusert trombocytopeni (HIT) er rapportert hos 1-2% av pasientene som får heparin. Dette alvorlige fallet i antall blodplater kan føre til alvorlige komplikasjoner som vevsnekrose og koldbrann.

hvordan bli kvitt perioral dermatitt

Det er andre komplikasjoner og alvorlige bivirkninger fra behandling med Coumadin eller heparin. En lege eller apotek kan gi en komplett liste over bivirkninger.Coumadin Heparin
Bivirkning Aktuelt? Frekvens Aktuelt? Frekvens
Blødning Ja 1-10% Ja 1-10%
Koldbrann / hudnekrose Ja <1% Ja <1%
Trombocytopeni Ikke Ja ≤30%
TRUFFET Ikke Ja 1-2%

Dette er kanskje ikke en fullstendig liste over uønskede hendelser. Kontakt lege eller apotek for en fullstendig liste.
Kilde: DailyMed ( Coumadin ), DailyMed ( heparin ).

Legemiddelinteraksjoner mellom Coumadin og heparin

Coumadin metaboliseres av cytokrom P450-enzymer, primært undertypene 2C9, 1A2 og 3A4. Hemmere av disse enzymene øker i hovedsak Coumadin-nivåene, og øker derfor pasientens INR og øker risikoen for blødning. Eksempler på disse enzyminhibitorene inkluderer soppdrepende midler som flukonazol og det populære kolesterolmedisinet atorvastatin. Enzyminduktorer vil senke nivåene av Coumadin, potensielt gjøre pasientens INR subterapeutisk og øke jakten på en trombotisk hendelse. Eksempler på enzymindusere inkluderer antikrampermedisinene karbamazepin og fenobarbital.

Virkningen av heparin kan forsterkes av blodplater som NSAID. Ibuprofen vil være et eksempel. Heparins effekter kan reduseres ved interaksjoner med vanlige antibiotika som doksycyklin.

Tabellen nedenfor er ikke en altomfattende liste over interaksjoner. Din helsepersonell kan gi en mer omfattende liste og tilleggsinformasjon om hver interaksjon.

Legemiddel Narkotikaklasse Coumadin Heparin
Amiodaron
Propafenon
Antiarytmisk Ja Ikke
Flukonazol
Itrakonazol
Ketokonazol
Mikonazol
Vorikonazol
Anti-sopp Ja Ikke
Fenobarbital
Karbamazepin
Antikonvulsiv Ja Ikke
Cimetidin
Famotidin
Ranitidin
Antacida Ja Ikke
Ciprofloxacin
Norfloxacin
Fluorokinolonantibiotika Ja Ikke
Klaritromycin
Erytromycin
Telitromycin
Makrolid antibiotika Ja Ikke
Doxycycline
Minocycline
Tetracyklin antibiotika Ikke Ja
Atorvastatin
Fluvastatin
Simvastatin
HMG Co-A-reduktasehemmere (Statiner) Ja Ikke
Østrogen- og gestagenkombinasjoner Orale prevensjonsmidler Ja Ja
Apixaban
Rivaroxaban
Edoxaban
Blodfortynner Ikke Ja
Ibuprofen
Naproxen
NSAID Ja Ja
Celecoxib
Meloksikam
Cox II-hemmer Ja Ja

Advarsler fra Coumadin og heparin

Coumadin og heparin kan hver øke forekomsten av en hemorragisk hendelse. Enkelte medisiner kan øke sannsynligheten for at dette skjer. Pasienter på Coumadin må sjekke INR regelmessig. Høyt inntak av vitamin K, som finnes i mange matvarer som grønne bladgrønnsaker, kan redusere effekten av Coumadin. Pasienter bør opprettholde et konsistent daglig inntak av vitamin K mens de er på Coumadin for å opprettholde en terapeutisk INR. Coumadin er kontraindisert under graviditet.

Heparinindusert trombocytopeni forekommer hos 1% til 2% av pasientene og er en alvorlig hendelse som fører til ødeleggelse av blodplater. Dette kan føre til koldbrann og hudnekrose hvis den ikke blir fanget i tide.

Ofte stilte spørsmål om Coumadin vs. heparin

Hva er Coumadin?

Coumadin er et oralt antikoagulasjonsmiddel som brukes til behandling og profylakse av venøs trombose og lungeemboli. Den brukes også til å håndtere koagulasjonshendelser assosiert med atrieflimmer og plassering av hjertestent. Det tas vanligvis gjennom munnen en gang per dag, og pasientene må ha INR-overvåking regelmessig for å sikre at Coumadin-dosen er passende.

Hva er heparin?

Heparin er et antikoagulerende middel gitt intravenøst ​​i sykehusmiljø. Det brukes til behandling og profylakse av venøs trombose og lungeemboli. Det brukes også til å håndtere koaguleringshendelser under hjerte- og venekirurgiske prosedyrer. Pasienter får vanligvis en lastedose etterfulgt av en infusjon, som kan vare flere dager avhengig av behandlingen.

Er Coumadin og heparin det samme?

Mens Coumadin og heparin begge er antikoagulerende medisiner, er de ikke det samme. Coumadin er et oralt reseptbelagt legemiddel som hovedsakelig brukes i poliklinisk miljø, mens heparin er et injiserbart legemiddel som vanligvis brukes på sykehusinnstillinger.

Er Coumadin eller heparin bedre?

Heparins virkning er mye raskere enn Coumadin, men må følges av en kontinuerlig infusjon eller hyppige injeksjoner. Derfor kan heparin vanligvis bare brukes i sykehusinnstillinger. Coumadin kan ta flere dager å bli effektiv, men er trygt å bli tatt i poliklinisk miljø. Pasienter på Coumadin må gjennomgå regelmessige blodprøver for å sikre at INR er i riktig område.

Kan jeg bruke Coumadin eller heparin mens jeg er gravid?

Coumadin krysser morkaken hos gravide kvinner og har vist seg å ha teratogene effekter. Coumadin er derfor kontraindisert under graviditet med mindre pasienten har en mekanisk hjerteklaff eller har en veldig høy risiko for en tromboembolisk hendelse. Heparin kan gis under graviditet, da det ikke krysser morkaken, men de fleste utøvere foretrekker heparin med lav molekylvekt (LMWH) under graviditet som Lovenox (enoxaparin).

Kan jeg bruke Coumadin eller heparin med alkohol?

Det er ingen kontraindikasjoner for alkoholbruk for Coumadin eller heparin. Alkohol kan imidlertid påvirke leverfunksjonen hos noen pasienter, noe som forårsaker behov for nærmere overvåking av INR når du tar Coumadin.

Hva er det generiske navnet for heparin?

Heparin er det generiske navnet.